Política de Calidad

Les Oficines d’Informació Turística de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia tenen com a missió proporcionar a tots els visitants tota aquella informació i oferta turística relativa a tot el que pot oferir el nostre municipi i la illa d’Eivissa, per que els visitants puguin gaudir d’una bona experiència en quant a tot el que pot aportar el municipi: platges, pobles, zones i llocs d’interès, natura, patrimoni i cultura que ofereix Sant Josep de sa Talaia.

Per tal de garantir aquest servei, l’Alta Direcció estableix, implementa i manté com a base la present Política de Qualitat, compromesa amb proporcionar al turista el millor tracte i assistència possible, tenint presents els següents pilars:

– Disposar i mantenir el sistema de gestió de qualitat per proporcionar un servei de qualitat al visitant basat en la millora continua i compromís amb les necessitats del visitant de les nostres Oficines d’Informació Turística, així com el compromís de complir els requisits legals aplicables.

– Definint els objectius de qualitat i fent seguiment dels mateixos, així com els indicadors periòdics.

– Definint les responsabilitats, funcions i autoritats del personal que forma part de les Oficines d’Informació Turística i fent seguiment del servei prestat.

– Implantant processos i procediments per garantir el compliment del sistema d’acord amb els requisits establerts.

– Garantint unes bones condicions de treball adequades i un bon ambient laboral, per tal de proporcionar un bon servei al visitant.

– Es realitza un anàlisis de les necessitats i expectatives de les parts interessades, per garantir el compromís amb aquestes i la satisfacció dels ciutadans i ciutadanes amb el servei.

Gràcies al compliment d’aquests pilars, permeten a les Oficines d’Informació Turístiques de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia garantir el compromís i treball focalitzat en la millora continua dels processos i que el servei prestat sigui de qualitat, d’acord amb els requisits del Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma UNE EN ISO 9001:2015.

Descarregar el document original de les Oficines d’Informació Turística