Kerk van Sant Josep

Erfgoed en cultuur

De geschiedenis van deze kerk begint in 1726, toen de inwoners van Es Vedrans en Benimussa een petitie stuurden naar de aartsbisschop van Tarragona, Manuel de Samaniego, om hen te machtigen een tempel te bouwen op de heuvel Vadella. Nadat het initiatief was goedgekeurd, werd het jaar daarop begonnen met de bouw, die later werden onderbroken totdat in 1730 de meester Pere Ferro het project overnam. De bouw duurde tot 23 juni 1731, toen de laatste steen van het gebouw werd gelegd. Vier jaar later, in 1735, werd het aan de heilige Jozef (Sant Josep) gewijde altaarstuk geïnstalleerd. Dit was het werk van de uit Mallorca afkomstige bouwmeester Pere Bosch. Dit altaarstuk werd in 1936 vernield door brand en alleen het barokke houtsnijwerk van de heilige is bewaard gebleven.

Later, in 1958, werd het vervangen door een exacte replica die, zoals de legende zegt, “met de aalmoezen van de gelovigen” werd betaald.

De kerk bestaat uit één rechthoekige hoofdbeuk waarin de Fonda-kapel of kapel van de Rozenkrans, die als eerste aan de westkant staat, een vermelding verdient. Binnenin zijn nog steeds enkele interessante kunstwerken bewaard gebleven, zoals de houten preekstoel die in 1763 door José Sánchez Ocaña werd versierd met beelden van de mysteries. Deze kunstenaar wordt ook verantwoordelijk gesteld voor de beelden die rond 1761 van de Goddelijke Herderin en de Maagd zijn geschilderd in de twee ovalen bij de ingang van de Fonda-kapel. De voorgevel van de kerk heeft een rechthoekig voorportaal met in de gehele breedte drie bogen.

Meer Erfgoed en cultuur in Sant Josep

Erfgoed en cultuur

Torre de Ses Portes

Erfgoed en cultuur

Kerk van Sant Agustí