Ses Salines d’Eivissa en Formentera

Natuur

Ses Salines d’Eivissa en Formentera

Het natuurpark Ses Salines d’Eivissa i Formentera en de zee- en landreservaten die aan het park zijn gekoppeld, bevinden zich tussen de twee Pitiusas-eilanden. Ze strekken zich uit van het zuiden van Ibiza tot het noorden van Formentera, inclusief de zeearm die hen scheidt en ze beslaan een grondgebied van ongeveer 2.752,5 ha land (1.776,3 ha behoort tot het park en 106,8 ha tot het reservaat) en 14.028 ha maritiem gebied (13.610,5 ha daarvan komen overeen met het park en 416,9 ha met het reservaat).

Ses Salines d’Eivissa i Formentera zijn een paradigmatisch voorbeeld van de rijkdom van de mediterrane biodiversiteit. Het unieke ervan is dat het een rust- en nestgebied voor vogels in hun migraties vormt. Als een natuurgebied van bijzonder belang omvat het een reeks terrestrische en mariene habitats, met ecologische, landschaps-, historische en culturele waarde van de eerste orde op internationale schaal. Andere beschermingscategorieën: zeereservaat van Es Freus d’Eivissa i Formentera (decreet 63/1999 van 28 mei).

Het maakt deel uit van het Red Natura 2000: LIC en ZEPA (regeringsraadovereenkomst van 3 maart 2006 en Decreet 29/2006 van 24 maart 2006). De vijvers van Ses Salines zijn opgenomen in de lijst van watergebieden van internationaal belang, gecreëerd door de Ramsar-overeenkomst.

Interpretatiecentrum van Sant Francesc de Ses Salines

Informatie over het natuurpark Ses Salines d’Eivissa en Formentera.

Winteruren: woensdag tot zondag van 10.00 tot 14.00 uur
Zomeruren: van 1 juni tot 30 september: maandag, dinsdag en zondag van 09.00 tot 14.00 uur en van 14.30 tot 16.00 uur / woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur en van 14.30 tot 21.00 uur

Carretera Ses Salines – Sa Canal PM 802, km 2

Telefoonnummer voor informatie: 971 177 688 Ext 3 i 4.

Gratis toegang

Meer informatie www.balearsnatura.com

GESCHIEDENIS VAN HET NATUURPARK

Sinds de jaren 70 zijn er veel inspanningen gedaan om Ses Salines wettelijk te beschermen. Dit werd aangemoedigd door een voortdurende vraag van burgers naar respect en bescherming voor een van de belangrijkste natuurgebieden van de eilanden. In 1991 werd het beschermingsteken ANEI (Natuurgebied van bijzonder belang) toegepast in een groot deel van het gebied en vervolgens veranderde de staatswet 26/1995 van 31 juli Ses Salines in een natuurreservaat. Ten slotte heeft de wet 17/2001 van 19 december betreffende de bescherming van het milieu van Ses Salines d’Eivissa en Formentera het gebied opnieuw gekwalificeerd als natuurpark, en het beheer en de administratie vallen onder de bevoegdheid van de regering van de Balearen.

CULTUREEL EN ETHNOLOGISCH ERFGOED

De overblijfselen van oude beschavingen en de historische sporen in Pitiusas kunnen worden waargenomen in het natuurpark. Verschillende voorbeelden hiervan zijn de archeologische overblijfselen gevonden in de Fenicische nederzetting van Sa Caleta (door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed) en de vijf verdedigingstorens verspreid over de hele kustlijn van het park. De aanwezigheid van de oude zoutindustrie, met al zijn historische, culturele en sociaal-economische waarde, zorgt ook voor een uniek landschap van grote schoonheid en relevantie dat perfect geïntegreerd is in natuurlijke ecosystemen.

MARIEN MILIEU

Het mariene milieu vertegenwoordigt ongeveer 85% van het grondgebied van het park en wordt gekenmerkt door het ecologische belang van de onderwaterweiden van de posidonia oceanica. Deze zeeplant, exclusief in onze zee te vinden, bevordert het behoud van vispopulaties en zeeorganismen; voorziet het water van zuurstof en houdt het schoon en transparant; Het beschermt de stranden tegen het eroderende effect van de golven en behoudt de natuurlijke dynamiek van het duinsysteem. Deze weiden, de best bewaarde in de gehele Middellandse Zee, zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) en zijn door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed.

 

VEGETATIE EN FAUNA

In het landgebied herbergt het natuurpark een prachtige weergave van de meeste bestaande plantensoorten op de Pitiusas-eilanden (178 soorten in totaal). De mediterrane dennenbossen, de kustsabinares, de salicorniares, de halofiele vegetatie rond de vijvers, het duinstelsel en de kustvegetatie van kliffen zijn vertegenwoordigd.

In het natuurpark zijn ongeveer 210 soorten vogels gehuisvest. Opvallend zijn de populaties van watervogels, zoals de flamingo’s (Phoenicopterus roseus), de gewone ooievaar (Himantopus himantopus), de bergeend (Tadorna tadorna), de strandplevier (Charadrius alexandrinus); en die van zeevogels, zoals de Audouins meeuw (Larus audouinii) en de vale pijlstormvogel (Puffinus mauretanicus). In L’Estany Pudent de Formentera is er een van de hoogste concentraties van geoorde futen in Europa (Podiceps nigricollis).
Andere opmerkelijke diersoorten in het terrestrische gebied zijn de pityusenhagedis (Podarcis pityusensis), endemisch voor deze eilanden en die zich presenteert met verschillende ondersoorten op de eilandjes; de eikelmuis (Eliomys quercinus ophiusae) van Formentera, en verschillende soorten slakken en endemische kevers.

KAART

mapa_Page_2

ACTIVITEITEN ONDERWORPEN AAN COMMUNICATIE, TOESTEMMING OF VERBODEN ACTIVITEITEN

De volgende activiteiten moeten onder meer vooraf worden toegestaan:
• Onderzoeksprojecten.
• Sportduiken.
• Filmen en fotosessies.
• Vuur stoken.
Er kunt geen activiteiten en gebruiken worden uitgevoerd die niet verenigbaar zijn met het behoud en in het bijzonder:
• Varen met waterscooters.
• Onderwatervissen.
• Baden en gebruik van de modder uit de lagune van S’Espalmador.
• Openbaar gebruik op de eilandjes en kliffen en dus het aanmeren in deze gebieden en bezoek ervan.
• De winning of verzameling van fauna en flora zowel in het veld als in de zee.
• Het gebruik van vijvers of gebieden waar zout wordt geëxploiteerd, buiten bezoeken of naar behoren gemachtigde activiteiten.
• Overnachting door wildkamperen of met caravans.
• Elk type gemotoriseerd verkeer buiten wegen en snelwegen.
• Voettochten door de duinsystemen of habitats van belang of speciaal belang, buiten de voetbaden of de gemarkeerde wegen en paden.
Om deze activiteiten te communiceren of om toestemming te vragen, kunt u contact opnemen met het ministerie van Milieu van de
Calle Murcia, 6, Eivissa of Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 33, Palma.

Carrer Murcia, 6 – Eivissa 07800
Tel.971 17 76 88 – Ext. 4
Fax. 971 39 47 95
www.caib.es