Torre de Comte (o d’en Rovira)

Patrimoni i cultura

També és coneguda com a torre d’en Rovira i es troba situada a la punta que rep el mateix nom, a la parròquia de Sant Agustí des Vedrà. Dins de la seva categoria, és una torre de primera classe, ja que la seva volumetria és més gran que d’ altres construïdes a les illes Pitiüses. La porta original es situa al primer pis. Aquesta torre va ser habilitada com a habitatge fa anys, sense que el seu aspecte extern fos excessivament alterat. En l’actualitat conserva les quatre mènsules del matacà. El disseny d’aquesta torre el va realitzar l’enginyer Ballester al voltant de l’any 1756 i el va portar a terme l’any 1763 l’enginyer García Martínez. La seva construcció es va realitzar amb l’objectiu de protegir la costa eivissenca de ponent entre l’església de Sant Antoni i la torre des Cap des Savinar. No consta que la torre intervingués en cap acció defensiva destacada.

Més Patrimoni i cultura a Sant Josep

Patrimoni i cultura

Patrimoni Mundial

Patrimoni i cultura

Sa Revista

Descobreix més

Hi ha moltes més coses a fer a Sant Josep