Es conserven pocs pous d’aigua aptes per al consum humà i animal dels que van ser perforats a la terra per àrabs, romans i pels diferents pobladors que passaren per l’illa en èpoques anteriors; aquest en concret (situat a la vénda de Cas Costes, a la parròquia de Sant Jordi de ses Salines) és un dels que es conserven en relatiu bon estat.

El sarcòfag del pou (es creu que és de procedència romana) es va trobar a Cas Serres de Baix i es va portar posteriorment fins aquí. També disposa d’una pica perquè beguessin els animals.

 

Mapa de situació
Més en Sant Jordi

Església de Sant Jordi

Sant Jordi de Ses Salines